Köpinformation o köpvillkor 

(Terms of purchase translated into English is shown at the bottom)

  • Betalning & leverans
  • Reklammation & återbetalning
  • Ångerrätt

Betalning & leverans Alla som fyllt 18 år och bor i Sverige, Danmark eller Finland har möjlighet att handla i webshopen med Visa eller Maestro/Master card. De från Sverige som inte har dessa kort kan göra en bankgiro-inbetalning efter att kontaktat oss om sina önskemål angående köp. Kunder från Danmark eller Finland som inte har Visa eller Maestro/Master card kan göra en utlandsbetalning efter att kontaktat oss om sina önskemål angående köp.

Varans pris visas alltid i svenska kronor, med moms, och i varukorgen/kassan kan man se det slutliga priset inklusive eventuell frakt. För er som bor i Danmark eller Finland kommer först de svenska priserna upp men efter att ni fyllt i alla uppgifter så ser ni ert totala pris. Din betalning sker säkert genom Samports betalningssystem.

Vi har fasta fraktkostnader. Inom Sverige är det fraktfritt om köpet är 300kr och över. Ordrar under 300kr kostar 50kr i frakt. Till Danmark och Finland är kostnaden 150 SEK för ordrar på 300kr och över. För köp under 300kr blir frakten 200 SEK.

NYTT: PGA de skenande kostnadsökningarna på frakten så kan vi inte längre ha fri retur på ALLA skor och detta gäller även vid retur på alla kläder under 500 kronor MEN vi har fortfarande fri frakt över 299 SEK inom Sverige vid ordrar. Vi byter också storlek gratis på varor som returneras för byte. Inga paket skickas utanför EU längre.

Paketet skickas med posten. Fel som orsakats av försändelsen skall omedelbart reklameras direkt till postens utlämningsställe, det är alltså viktigt att kontrollera så paketet inte skadats under transporten. Vi skickar paketet 1-2 arbetsdagar efter att beställningen gjorts, om inget oförutsett inträffar. Om paketet inte skickats inom angiven tid så ska du som konsument utan dröjsmål informeras om varför och upplysas om en ny leveranstid. Som kund har du då rätt att häva köpet utan kostnad. 

Reklamation & återbetalning Varan kontrolleras av oss innan den skickas. Kunden har alltid rätt att reklamera sådant som avviker från det som avtalats eller som följer av lag och får då pengarna tillbaka inom 7 arbetsdagar från och med att vi mottagit och godkänt detta fel eller så byter vi ut varan om det finns fler. Återbetalningen sker till ditt bankkonto genom vilket du tidigare betalt.  Reklamationen ska anmälas till oss inom en vecka efter det att du mottagit varan, genom e-mejl eller telefon.
 

Ångerrätt Som kund har du alltid 14 dagars öppet köp eller bytesrätt. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig eller vill byta storlek. Vi kontroller om varan/varorna finns och meddelar om den tagit slut. Ångerfristen börjar löpa den dag du tar emot varan. Du har rätt att öppna förpackningen och prova plagget samt kontrollera varan. Ångerrätten gäller endast om varan inte är använd och är i oskadat skick. 

Du har som konsument rätt att inom 30 dagar från den dag vi tar emot varan/varorna, att återfå ditt betalade belopp för dessa.

Övrig information När du beställer från Tall Vibes godkänner du samtidigt att vi lagrar och använder din information endast inom vårt företag. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Vi reserverar oss mot felaktigheter i prislista och innehåll på webbsidan och kan inte garantera att de färger du ser är exakt de färger som plaggen har i vanligt solljus. Kameran visar ibland ljusfläckar i vissa vinklar och även veck som inte finns. 

Om Cookies Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde ikraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas.

Cookies En cookie är en liten textfil som en webbserver skickar till din webbläsare. Filen sparas på hårddisken i din dator, antingen bara under tiden du besöker webbplatsen (s.k. sessioncookie) eller för en längre tid. Cookies används bland annat för att spara inställningar du har gjort på webbplatsen, för att se vilka sidor du har besökt tidigare för att vid nästa besök leda dig till nyheter inom ditt intresseområde samt för att ge webbplatsen bättre statistik över antal besökare.

Hur Tall Vibes använder cookies Tallvibes.se använder sig av persistent cookies som ligger kvar på hårddisken tills den raderas - antingen av användaren eller av servern som skapade cookien. Sådana cookies kan användas för att hålla koll på återkommande besökare och deras vanor eller för att personanpassa webbsidor. Men inget hindrar användaren från att radera dem. Tallvibes.se använder sig också av sk. sessioncookies. En sessioncookie lagras endast temporärt på din dator under den tid du besöker en hemsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket.
Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator.

Hur du tar bort dina cookies Om du inte önskar att cookies sparas temporärt eller över längre tid på din dator kan du ändra inställningarna på din webbläsare så att den inte tillåter cookies. En sådan ändring kan dock medföra att du inte kan använda samtliga funktioner på tallvibes.se.

Registrering av IP-adresser Vid besök på tallvibes.se sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens. På tallvibes.se används cookies för att hjälpa oss att göra vår besöksstatistik mer tillförlitlig och för att öka funktionaliteten för våra användare. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde ikraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas.

 

Purchase information and terms

• Payment & Delivery
• Claims & refunds
• Return Policy

Payment & Delivery Everyone aged 18 from many countries within Europe has the opportunity to order and pay in our web shop by Visa or Maestro / MasterCard. You can also make an agreement with us about a purchase through an international payment. The items price is always shown in Swedish crowns, SEK, and include VAT of 25%, and in the basket/checkout, you can see the final price including shipping costs. For those of you who does not live in Sweden, the prices will come up after you have filled in all the details, then you can see your total price. Your payment is safe by e-Pay administration.

We have these shipping costs: within Sweden it is free shipping if the purchase is 300 SEK or more. Orders less than 300 SEK costs 50 SEK to ship. In Europe, within EU, the cost is 150 SEK for orders 300 SEK and more. Orders lower than 300 SEK have the shipping cost of 200 SEK.  

The package will be sent by post within 1-2 days. Mostly by Post Office but parcels heavier than 2 kilos can be delivered by other. Defects caused by the shipment must immediately be claimed directly to the postal office/delivery company and us, it is therefore important to ensure that the package is not damaged during transport, when you receive it. Once the customer picks up the package, the insurance do not longer cover the goods. If the package is not posted from us within the specified time, you as a consumer will be informed without delay of why and informed of a new delivery date. As a customer you then have the right to cancel the purchase at no cost. It is normal that a parcel takes 4-5 working days to arrive to the destination within Europe.

Claims & refund The items are checked by us before dispatch. The customer has the right to complain about things that deviate from the agreed or imposed by law and then get the money back within 7 working days from our approval of faulty or we will replace the product if there are more of the same article. The refund is made to your bank account through which you previously paid. The complaint must be reported to us within one-two days after you have received the goods, by e-mail or telephone. If a product that has been damaged due to improper handling or external force it will not be compensated. In case of disputes Tall Vibes is obliged to follow Consumer Complaints Board decision.

Return Policy As a customer, you always have 14 day return or exchange policy. In your notice to us must be clear that you regret or wish to change size. We check if we have the item/s or if  they have run out of stock. The cooling-off period starts the day you receive the goods. You have the right to open the package and try the garment and check the goods. It is possible to return it only if the product is not used and are undamaged. We are not responsible for the return of the package, please send it traceable. You have the right as a consumer within 30 days from the date we receive the item/s to get the money back for a return. Normally we pay back in 1-2 days. If you want to swap the size, please check if we have the actual size available and contact us so we can reserve it for you. Then you pay for the return back to us and we pay for the new shipment sent to you. If you cancel all or part of your order and notify us within 14 days, we reserve the right that you will  return the package within 2 weeks from receiving the goods, so we will have the goods  within 3 weeks from the date you collected the parcel. We will refund only the value of goods for returns, if you keep any garment. Tall Vibes follow Distance Selling Act. This policy does not apply to items with reduced price, items on sale or second hand items.

Other information  Tall Vibes reserves the right to cancel an order if any typographical errors occur in the texts of the web site or if an item is lost and not found. When you order from Tall Vibes, you agree that we store and use your information only within our company. Under the Data Protection Act you have the right to get the information we have stored about you. If it is incorrect, incomplete or irrelevant, you can request that information be corrected or deleted. We reserve the right to errors in the price list and the content of the web page and cannot guarantee that the colors you see are exactly the colors that the garments have in ordinary sunlight. The camera sometimes displays bright spots at certain angles and even folds that are not there.

About Cookies According to the Electronic Communications Act, which came into force on 25 July 2003, everyone who visits a website with cookies should be informed about what they are for and how they can be avoided.

Cookies A cookie is a small text file that a Web server sends to your browser. The file is saved on the hard drive of your computer, either just during the time you visit the site (so-called session cookies) or for a longer time. Cookies are used among other things to save the settings you have made on the site, to see which pages you have visited in the past to the next visit lead you to the news in your area of interest and to give the site better statistics on the number of visitors.

How Tall Vibes use cookies Tall Vibes uses persistent cookies that remain on the hard drive until it is erased - either by the user or by the server that created the cookie. These cookies can be used to keep track of repeat visitors and their habits or to personalize the web pages. But nothing prevents the user from deleting them. Tall vibes  also uses so-called. session cookies. A session cookie is stored only temporarily on your computer during the time you visit a website. Session cookies disappear when you close your browser. The cookie cannot identify you personally, only the browser that is installed on your computer and that you use during the visit.
The cookie does not contain viruses and cannot destroy other information on your computer.

How do you delete your cookies If you do not wish cookies to be stored temporarily or permanently on your computer, you can change the settings of your browser to not accept cookies. Such a change can mean that you cannot use all the functions on tallvibes.se.

Registration of the IP addresses When visiting the tallvibes.se is automatically registered IP addresses for statistic purposes. On tallvibes.se use cookies to help us make our visit statistics more reliable and to increase the functionality for our users. According to the Electronic Communications Act, which came into force on 25 July 2003, everyone who visits a website with cookies should be informed about what they are for and how they can be avoided.

Force Majeure Tall Vibes has the right to cancel the contract and is exempt from penalties in the event of war, natural disaster, new or amended legislation, conflict, embargo, fire, flood, sabotage, accident, major or other type of natural disaster. The force majeure includes government decisions that affect the market and products negatively, such as restrictions indication, warnings, bans, etc., abnormal decline in the market and in case the company is exposed to criminal activity that affects the business.

Thank you for shopping in our webshop, we hope you will be pleased with the item/s, the gift and the service! If something is wrong with the content or if you regret your purchase, do not hesitate to send the package back together with the return form. Are there any questions or help needed, please call telephone number (+46) 47140408, mobile number (+46) 733 722 744, or send an e-mail info@tallvibes.se, we are happy to help!