Information om vår policy och allt kring köp


Integritetspolicy Tall Vibes PÅ SVENSKA

 

INTRODUKTION

Tall Vibes (organisationsnummer SE601002298301) strävar efter att behandla personuppgifter på ett korrekt och förtroendeingivande sätt i samband med att du besöker vår hemsida: www.tallvibes.se. 

Denna integritetspolicy  innehåller information om vilka uppgifter som samlas in i samband med att du använder våra hemsidor, samt allmän information om hur vi behandlar personuppgifter.

Syftet med denna integritetspolicy är att informera dig om dina rättigheter, samt våra riktlinjer och procedurer för behandling av de personuppgifter vi samlar in om dig genom ditt bruk av våra hemsidor.

Integritetspolicyn lyder under svensk lag och kommer att uppdateras över tid, bland annat i händelse av ändringar i rådande personuppgiftslagar eller om tjänsterna som är tillgängliga på hemsidorna utvidgas eller ändras. Vi kommer att informera dig om ändringar i integritetspolicyn då sådana ändringar kräver ditt samtycke.

Vänligen läs igenom policyn noga för att få en tydlig bild av hur vi samlar in, använder, skyddar och behandlar dina personuppgifter.

Samtycke

För att kunna använda tjänsterna som finns tillgängliga på våra hemsidor krävs det att du ger oss tillgång till visa personuppgifter. Om du inte vill ge oss tillgång till dessa uppgifter kommer vi tyvärr inte att kunna ge dig tillgång till den önskade tjänsten.

Genom att använda tjänsterna på våra hemsidor bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till innehållet i denna Integritetspolicy och till vår behandling av dina personuppgifter.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Var dock uppmärksam på att detta kan leda till att vi inte längre kan tillhandahålla dig våra tjänster.

Om barn under 16 års ålder försett oss med personuppgifter kommer vi att radera uppgifterna så fort vi blivit informerade om detta. Målsmän uppmanas kontakta oss i förekommande fall.

Personuppgiftsansvarig

Tall Vibes är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter kopplade till vår verksamhetsutövning i enlighet med personuppgiftslagen. Den personuppgiftsansvariga parten bestämmer syftet med behandlingen av personuppgifter samt vilka hjälpmedel som ska användas. Det är den personuppgiftsansvarige som har det övergripande ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter innebär information som kan knytas till en fysisk person, t ex namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Behandling syftar till all användning av personuppgifter, t ex insamling, registrering, sammanställning, lagring och överföring.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Genom att använda våra tjänster som tillgängliggörs på våra hemsidor kommer vi att kunna behandla dina personuppgifter, som inkluderar, men inte är begränsade till:

 • Adress
 • Betalningshistorik, inklusive datum och tid, draget belopp, betal- och kreditkortsinformation och andra relaterade transaktionsuppgifter.
 • Användarnamn
 • E-postadress
 • Företagsnamn
 • Information om din användning av våra hemsidor, t ex din sökhistorik, vilka sidor som besöks
 • Enhetstyper
 • Information om kontaktperson
 • IP-adresser
 • Kommentarer och aktivitetsloggar från våra kursportaler (efter inloggning)
 • Mailtracking
 • Namn
 • Webbläsarinställningar
 • Operativsystem
 • Lösenord (krypterat)
 • Telefonnummer
 • Trafikdata

Så samlas informationen in:

Vi behandlar personuppgifter som du anger via formulär på våra hemsidor, t ex:

 • Kontaktformulär eller anmälan till vårt nyhetsbrev
 • Anmälan till en gratiskurs, webinar eller dylikt
 • Nerladdning av t ex e-böcker, guider, mallar och dylikt
 • Köp av kurser, tjänster eller produkter på våra hemsidor
 • Kommentarsfält

För vilka ändamål samlas informationen in?

Vi strävar efter att hantera personuppgifter på ett sådant sätt att du kan känna dig trygg med att information rörande dig behandlas  säkert och konfidentiellt.

Vi behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att du ska kunna använda våra tjänster och hemsidor

Vi kommer att behandla personuppgifter som vi mottar direkt från dig eller per automatisk (t ex automatisk registrering via våra servrar) för de ändamål som beskrivs nedan samt för att kunna erbjuda, övervaka och analysera användningen av tjänster och hemsidorna samt för att kunna genomföra underhålls- och förbättringsåtgärder.

Syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att underlätta och möjliggöra din användning av tjänsterna och hemsidorna.

När du uppger personuppgifter för att få tillgång till våra tjänster och hemsidor, kommer vi att behandla dina personuppgifter för att:

 • Få tillgång till våra produkter och tjänster
 • Skicka ut relevant information
 • Hantera kundtjänstärenden
 • Erbjuda dig kostnadsfria tips, e-böcker, guider osv.
 • Ge dig information om de för dig mest relevanta produkterna och tjänsterna

Vi kommer inte att använda personuppgifterna på andra sätt än de som står beskrivna ovan, såvida du inte gett ditt uttryckliga samtycke för andra typer av användning.

Så lagras informationen:

Information hämtas in via formulär på vår hemsida. Informationen sparas i vårt CRM-system i vilket är system vi använder för att spara kunddata och att automatisera marknadskommunikationen.

Informationen sparas fram till att du begär att den raderas, alternativt fram till att den varit inaktiv i 2 år, såvida lagen inte kräver att informationen lagras längre än så.

Du kan begära att informationen raderas genom att kontakta oss.

Så kan du radera dina personuppgifter:

Kontakta vår kundtjänst på tlf. +46733722744 eller info@tallvibes.se för att begära radering av information.

Överföring av information till tredje part?

Personuppgifterna delas inte med utomstående tredje part, såvida du inte önskar utnyttja betaltjänster från våra underleverantörer såsom tex PayPal. Dessa underleverantörer kan behandla personuppgifter å våra vägnar.

I händelse av att vi lämnar ut personuppgifter till organisationer som utför tjänster å våra vägnar kommer vi att kräva att leverantörerna endast använder dessa personuppgifter i sitt tjänsteutövande gentemot oss samt inhämta tillräckliga garantier från leverantörerna för att vi ska kunna oss trygga med att leverantörerna hanterar dina personuppgifter på ett säkert och lämpligt sätt.

Samtliga tredjepartsleverantörer som vi delar personuppgifter med är bundna att följa våra riktlinjer för behandling av personuppgifter eller motsvarande standarder, samt efterleva de krav som framgår av den för tillfället rådande personuppgiftslagstiftningen.

Där det krävs enligt tillämplig lagstiftning, eller vid misstanke om att brott har begåtts kopplat till bruket av våra tjänster, kommer personuppgifter vi lagrat om dig att överföras till relevanta myndigheter.

I händelse av att personuppgifter ska överföras till en annan organisation i samband med fusion, finansiering, omorganisation eller likvidering av hela eller delar av vår verksamhet, gör vi det endast om de berörda parterna har ingått ett avtal där insamling, användning och delning av personuppgifter är begränsad till transaktionens syfte, inklusive en bestämmelse om huruvida transaktionen ska genomföras eller inte, samt då personuppgifterna endast ska användas av de berörda parterna i syfte att slutföra transaktionen. Om ett annat företag köper oss eller vår verksamhet eller våra tillgångar kommer detta företag att ha tillgång till personuppgifterna vi samlat in. Företaget kommer även att åta sig de rättigheter och förpliktelser kopplade till dina personuppgifter i enlighet med beskrivningen i denna integritetspolicy.

Tredjepartslänkar

Då och då, och efter eget gottfinnande, kan vi inkludera eller erbjuda tredjepartsprodukter eller tjänster på våra hemsidor. Vi kan även ha länkar på våra hemsidor till andra hemsidor som inte kontrolleras av oss. Dessa kopplingar erbjuds endast i orienteringssyfte. Dessa utomstående hemsidor har sina egna separata riktlinjer för hantering av personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa integritetspolicierna på samtliga hemsidor du besöker. Vi tar inget ansvar för någon av dessa hemsidors innehåll och aktiviteter.

Säkerhet

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Därför gör vi vårt bästa för att upprätthålla och vidta rimliga åtgärder för våra kontons och informationslagringsplatsers fysiska och tekniska säkerhet, för att förhindra förlust, missbruk, otillåten tillgång, läckage eller modifikation av dina personuppgifter.

Dina personuppgifter behandlas på säkra nätverk och är endast tillgängliga för ett begränsat antal personer som har särskild åtkomst till sagda system, samt har underställt sig krav att hantera personuppgifter konfidentiellt. Vi använder oss av datasystem med begränsad åtkomst, placerade i anläggningar med fysiska säkerhetsåtgärder på plats.

Vi utvärderar löpande vår datainsamlings-, lagrings- och behandlingspraxis, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, för att skydda mot otillåten åtkomst till våra datasystem.

Alla betalningar hanteras via en gateway-leverantör och därför varken lagras de eller behandlas av våra servrar. Utöver det krypteras all information om betal- och kreditkort via SSL-teknologi (Secure Socket Layer).

Om en av våra anställda missbrukar dina personuppgifter kommer att detta ses som en allvarlig överträdelse och resultera i att vi vidtar disciplinära åtgärder, vilka kan innefatta uppsägning. Om en person eller organisation missbrukar personuppgifter de tagit del av för att kunna bistå vårt tillhandahållande av tjänster och hemsidor, kommer detta att ses som en allvarlig överträdelse där vi kommer att vidta lämpliga åtgärder, vilket kan innefatta uppsägning av avtalet mellan oss och organisationen.

I händelse av avvikelser rörande dina personuppgifter kommer vi att meddela dig via e-post inom 4 arbetsdagar.

Överföring av personuppgifter till utlandet

Dina personuppgifter kan överföras inom den europeiska ekonomiska gemenskapen EEG samt till andra länder som Europakommissionen anser har tillräckligt långtgående dataskyddslagstiftningar på plats i enlighet med artikel 45 i förordningen (EU) 2016/679. Ditt samtycke till denna integritetspolicy anses även utgöra samtycke för sådan överföring.

Dina rättigheter

Du som användare av våra hemsidor har, med de begränsningar som framgår av den för tillfället rådande personuppgiftslagstiftningen, rätt till att få tillgång till dina insamlade personuppgifter samt att veta hur de behandlas. Du kan även kräva rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifterna vi sparar om dig.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket kommer att resultera i att alla data om dig kommer att raderas, med undantag för de uppgifter som vi måste behålla t ex i enlighet med skattelagstiftning då du är en betalande kund.

Kontaktinformation

Om du vill begära utdrag, rättelse eller radering av personuppgifter, eller om du har frågor eller funderingar kring denna Integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill framföra klagomål kring vår behandling av personuppgifter, kan du kontakta oss på:

Telefon: +46733722744 

E-post: info@tallvibes.se

Adress: V Hällasjö, Backen 132, 361 91 Emmaboda, Sverige

Du har även rätt att framföra klagomål kring behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen. www.datainspektionen.se

Köpinformation och köpvillkor

 

(Terms of purchase translated into English is shown at the bottom)

 

 • Betalning & leverans

 • Reklammation & återbetalning

 • Ångerrätt

Betalning & leverans Alla som fyllt 18 år och bor i Europa har möjlighet att handla i webshopens förvalda alternativ. De från Sverige som önskar kan också göra en ren bankgiro-inbetalning eller swisha efter att ha kontaktat oss angående köp. Kunder från Danmark eller Finland som inte har kort kan också göra en utlandsbetalning efter att ha kontaktat oss om sina önskemål angående köp.

Varans pris visas alltid i svenska kronor, med moms, och i varukorgen/kassan kan man se det slutliga priset inklusive eventuell frakt. . Din betalning sker säkert genom vårt betalningssystem.

Vi har fasta fraktkostnader. Inom Sverige är det fraktfritt om köpet är 400 SEK och över. Ordrar under 400 SEK kostar 80 SEK i frakt. Utanför Sverige men inom EU är kostnaden 150 SEK. 

NYTT: Fri retur på  kläder över 750 kronor Fri frakt över 399 SEK inom Sverige vid köp. Vi byter storlek gratis på varor som returneras för byte. Inga paket skickas utanför EU.

Paketet skickas med DHL, med posten (eller önskemål). Fel som orsakats av försändelsen skall omedelbart reklameras direkt till  utlämningsstället, det är alltså viktigt att kontrollera så paketet inte skadats under transporten. Vi skickar paketet 1-2 arbetsdagar efter att beställningen gjorts, om inget oförutsett inträffar. Om paketet inte skickats inom angiven tid så ska du som konsument utan dröjsmål informeras om varför och upplysas om en ny leveranstid. Som kund har du då rätt att häva köpet utan kostnad. 

Reklamation & återbetalning Varan kontrolleras av oss innan den skickas. Kunden har alltid rätt att reklamera sådant som avviker från det som avtalats eller som följer av lag och får då pengarna tillbaka inom 7 arbetsdagar (utomlands kan det ta lite längre) från och med att vi mottagit och godkänt detta fel eller så byter vi ut varan om det finns fler. Återbetalningen sker till ditt bankkonto genom vilket du tidigare betalt.  Reklamationen ska anmälas till oss inom en vecka efter det att du mottagit varan, genom e-mejl eller telefon.
 

Ångerrätt Som kund har du alltid 14 dagars öppet köp eller bytesrätt om inget annat står vid varan. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig eller vill byta storlek. Vi kontroller om varan/varorna finns och meddelar om den tagit slut. Ångerfristen börjar löpa den dag du tar emot varan. Du har rätt att öppna förpackningen och prova plagget samt kontrollera varan. Ångerrätten gäller endast om varan inte är använd och är i oskadat skick. 

Du har som konsument rätt att inom 30 dagar från den dag vi tar emot varan/varorna, att återfå ditt betalade belopp för dessa.

Övrig information När du beställer från Tall Vibes godkänner du samtidigt att vi lagrar och använder din information endast inom vårt företag. Se integritetspolicyn. Vi reserverar oss mot felaktigheter i prislista och innehåll på webbsidan och kan inte garantera att de färger du ser är exakt de färger som plaggen har i vanligt solljus. Kameran visar ibland ljusfläckar i vissa vinklar och även veck som inte finns. 

Om Cookies Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde ikraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas.

Cookies En cookie är en liten textfil som en webbserver skickar till din webbläsare. Filen sparas på hårddisken i din dator, antingen bara under tiden du besöker webbplatsen (s.k. sessioncookie) eller för en längre tid. Cookies används bland annat för att spara inställningar du har gjort på webbplatsen, för att se vilka sidor du har besökt tidigare för att vid nästa besök leda dig till nyheter inom ditt intresseområde samt för att ge webbplatsen bättre statistik över antal besökare.

Hur Tall Vibes använder cookies Tallvibes.se använder sig av persistent cookies som ligger kvar på hårddisken tills den raderas - antingen av användaren eller av servern som skapade cookien. Sådana cookies kan användas för att hålla koll på återkommande besökare och deras vanor eller för att personanpassa webbsidor. Men inget hindrar användaren från att radera dem. Tallvibes.se använder sig också av sk. sessioncookies. En sessioncookie lagras endast temporärt på din dator under den tid du besöker en hemsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket.
Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator.

Hur du tar bort dina cookies Om du inte önskar att cookies sparas temporärt eller över längre tid på din dator kan du ändra inställningarna på din webbläsare så att den inte tillåter cookies. En sådan ändring kan dock medföra att du inte kan använda samtliga funktioner på tallvibes.se.

Registrering av IP-adresser Vid besök på tallvibes.se sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens. På tallvibes.se används cookies för att hjälpa oss att göra vår besöksstatistik mer tillförlitlig och för att öka funktionaliteten för våra användare. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde ikraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas.

 

IN ENGLISH:

Purchase information and terms

• Payment & Delivery
• Claims & refunds
• Return Policy

Payment & Delivery Everyone aged 18 within Europe has the opportunity to order and pay in our web shop by different alternative. You can also make an agreement with us about a purchase through an international payment. The items price is always shown in Swedish crowns, SEK, and includes VAT of 25%, and in the basket/checkout, you can see the final price including shipping costs.  

We have these shipping costs: within Sweden it is free shipping if the purchase is 400 SEK or more. Orders less than 400 SEK costs 80 SEK to ship. Within Europe, within EU, the cost is 150 SEK for orders less then 1500, if more then 1499 SEK it is free shipping.  We do not send outside EU. Returns are payed by customer, if not faulty.

The package will be sent by post within 1-2 days by DHL or our Post Office. Defects caused by the shipment must immediately be claimed directly to the postal office/delivery company and us, it is therefore important to ensure that the package is not damaged during transport, when you receive it. Once the customer picks up the package, the insurance do not longer cover the goods. If the package is not posted from us within the specified time, you as a consumer will be informed without delay of why and informed of a new delivery date. As a customer you then have the right to cancel the purchase at no cost. It is normal that a parcel takes 4-5 working days to arrive to the destination within Europe.

Claims & refund The items are checked by us before dispatch. The customer has the right to complain about things that deviate from the agreed or imposed by law and then get the money back within 7-14 days from our approval of faulty or we will replace the product if there are more of the same article. The refund is made to your bank account through which you previously paid. The complaint must be reported to us within one-two days after you have received the goods, by e-mail or telephone. If a product that has been damaged due to improper handling or external force it will not be compensated. In case of disputes Tall Vibes is obliged to follow Consumer Complaints Board decision.

Return Policy As a customer, you always have 14 day return or exchange policy, if nothing else is said about the item. In your notice to us must be clear that you regret or wish to change size. We check if we have the item/s or if  they have run out of stock. The cooling-off period starts the day you receive the goods. You have the right to open the package and try the garment and check the goods. It is possible to return it only if the product is not used and are undamaged. We are not responsible for the return of the package, please send it traceable. You have the right as a consumer within 30 days from the date we receive the item/s to get the money back for a return. Normally we pay back in 1-2 days. If you want to swap the size, please check if we have the actual size available and contact us so we can reserve it for you. Then you pay for the return back to us and we pay for the new shipment sent to you. If you cancel all or part of your order and notify us within 14 days, we reserve the right that you will  return the package within 2 weeks from receiving the goods, so we will have the goods  within 3 weeks from the date you collected the parcel. We will refund only the value of goods for returns, if you keep any garment. Tall Vibes follow Distance Selling Act. This policy does not apply to items with reduced price, items on sale or second hand items.

Other information  Tall Vibes reserves the right to cancel an order if any typographical errors occur in the texts of the web site or if an item is lost and not found. When you order from Tall Vibes, you agree that we store and use your information only within our company. Under the Data Protection Act you have the right to get the information we have stored about you. If it is incorrect, incomplete or irrelevant, you can request that information be corrected or deleted. We reserve the right to errors in the price list and the content of the web page and cannot guarantee that the colors you see are exactly the colors that the garments have in ordinary sunlight. The camera sometimes displays bright spots at certain angles and even folds that are not there.

About Cookies According to the Electronic Communications Act, which came into force on 25 July 2003, everyone who visits a website with cookies should be informed about what they are for and how they can be avoided.

Cookies A cookie is a small text file that a Web server sends to your browser. The file is saved on the hard drive of your computer, either just during the time you visit the site (so-called session cookies) or for a longer time. Cookies are used among other things to save the settings you have made on the site, to see which pages you have visited in the past to the next visit lead you to the news in your area of interest and to give the site better statistics on the number of visitors.

How Tall Vibes use cookies Tall Vibes uses persistent cookies that remain on the hard drive until it is erased - either by the user or by the server that created the cookie. These cookies can be used to keep track of repeat visitors and their habits or to personalize the web pages. But nothing prevents the user from deleting them. Tall vibes  also uses so-called. session cookies. A session cookie is stored only temporarily on your computer during the time you visit a website. Session cookies disappear when you close your browser. The cookie cannot identify you personally, only the browser that is installed on your computer and that you use during the visit.
The cookie does not contain viruses and cannot destroy other information on your computer.

How do you delete your cookies If you do not wish cookies to be stored temporarily or permanently on your computer, you can change the settings of your browser to not accept cookies. Such a change can mean that you cannot use all the functions on tallvibes.se.

Registration of the IP addresses When visiting the tallvibes.se is automatically registered IP addresses for statistic purposes. On tallvibes.se use cookies to help us make our visit statistics more reliable and to increase the functionality for our users. According to the Electronic Communications Act, which came into force on 25 July 2003, everyone who visits a website with cookies should be informed about what they are for and how they can be avoided.

Force Majeure Tall Vibes has the right to cancel the contract and is exempt from penalties in the event of war, natural disaster, new or amended legislation, conflict, embargo, fire, flood, sabotage, accident, major or other type of natural disaster. The force majeure includes government decisions that affect the market and products negatively, such as restrictions indication, warnings, bans, etc., abnormal decline in the market and in case the company is exposed to criminal activity that affects the business.

Thank you for shopping in our webshop, we hope you will be pleased with the item/s, the gift and the service! If something is wrong with the content or if you regret your purchase, do not hesitate to send the package back together with the return form. Are there any questions or help needed, please call mobile number (+46) 733 722 744, or send an e-mail info@tallvibes.se, we are happy to help!