Klänningar - Dresses   (The models are 1.85-1.88 cm) 


KORTA KLÄNNINGAR - SHORT DRESSES

Långa klänningar - Long dresses