Långbenta är sexigare

Bild på Diana som ung 

Personer med långa ben uppfattas som mer attraktiva, rapporterar polska forskare. Anledningen tros vara att långa ben signalerar hälsa.

 

Långa ben anses traditionellt höra till ett ”sexigt utseende”, åtminstone hos kvinnor. Nu har forskare vid universitetet i Wroclaw slagit fast att långbenta verkligen är mer attraktiva.

Enligt studien, som presenteras i New Scientist, handlar det inte om att personerna är längre, utan specifikt om de långa benen.

218 män och kvinnor fick utifrån bilder bedöma hur attraktiva sju män och sju kvinnor var. Bilderna var manipulerade så att personerna på bilderna var lika långa, men att benlängden varierade 5, 10 respektive 15 procent från genomsnittsmåttet i Polen.

Oavsett bedömarnas egen längd uppfattades de personer som hade 5 procent längre ben än genomsnittet som mest attraktiva. Näst bäst var normallånga ben eller ben som var 10 procent längre än medelvärdet, medan de 15 procent längre benen uppfattas som minst attraktiva.

– Långa ben signalerar hälsa, säger Boguslaw Pawlowski, en av forskarna bakom studien, till New Scientist.