Om långa och barn

(På bilden är Dianas tvillingflickor som är födda 1988)

Lång eller kort? Det kan ha betydelse, åtminstone för den som blir gravid. En ny studie pekar på att långa kvinnor oftare föder tvillingar.

 

Det är läkaren Gary Steinman vid Long Island Jewish Medical Center, USA, som drar slutsatsen att längden är en faktor av betydelse för flerbarnsfödslar. Hans studie presenteras i septembernumret av Journal of Reproductive Medicine.

Han har jämfört längden på 129 kvinnor som fått enäggs- eller tvåäggstvillingar eller -trillingar med genomsnittslängden på kvinnor i USA och kommit fram till att de kvinnor som födde flera barn samtidigt var drygt tre centimeter längre i genomsnitt.

Studiens teoretiska grund bygger på det faktum att insulinliknande tillväxtfaktor, IGF, ökar äggstockarnas känslighet för follikelstimulerande hormoner, något som i sin tur stimulerar ägglossning. Andra studier har visat att korta personer har betydligt lägre halter av IGF i kroppen än långa.

I tidigare studier har Gary Steinman funnit att kvinnor som konsumerar mjölkprodukter också får tvillingar i betydligt högre grad än kvinnor som inte dricker mjölk eller äter andra mjölkprodukter. Valt ur Journal of Reproductive Medicine 2006; 51: 694-699 (länk borttagen)